Home Community / Opinion

Community / Opinion

Perniagaan yang baik ialah hubungan pelanggan yang baik

Perniagaan ialah satu proses perhubungan diantara produk atau perkhidmatan dengan bakal pelanggan atau pelanggan sedia ada. Di dalam setiap kelas yang saya berikan sama ada didalam seminar umum, kelas kepada pelajar Sarjana sekalipun kepada pelajar diploma yang melibatkan penerangan tentang isu “Perniagaan” atau isu “Pemasaran, saya akan mulakan dengan memberikan penerangan tentang perspektif “Perhubungan”di antara […]

Internet Pelbagai Benda – Perkembangan Terkini dan Potensi di Malaysia

Pengenalan Internet of Things (IoT), (Internet Pelbagai Benda; IPB), merujuk kepada segala peranti elektronik (ataupun dikenali sebagi objek) yang berkomunikasi sesama sendiri melalui Internet. Internet Pelbagai Benda (IPB) merujuk kepada perubahan teknologi daripada telefon pintar kepada persekitaran pintar, seperti jam pintar, kereta pintar, rumah pintar malahan boleh seluas bandar pintar! Jika sekarang pengguna sudah lali dengan teknologi yang ditawarkan oleh […]

Communicating Science: A Shared Responsibility

Introduction For many researchers, the dreaded question at parties and family gatherings is perhaps “What is your research about?”  Indeed, nothing kills a casual conversation faster than data overload and technical jargon, which builds a barrier in communication. Unfortunately, this has become ingrained in how many of us perceive scientific research. This may be one […]

Smart Lean Thinking in Embracing Fourth Industrial Revolution

Lean Production System and Lean Manufacturing are some terminologies that originated from an automotive company – Toyota with their worldwide accepted and recognized Toyota Production System (TPS). This system has been successfully implemented not only in automotive but in government organization, food industry and many more. Many automotive companies have been reaping the benefit of […]

ISU & MASALAH : Satu Proses Pembangunan Kapasiti

Sering kali isu dan masalah di dalam syarikat atau di dalam kehidupan dilihat sebagai satu penghalang kepada sesuatu perjalanan, mahupun satu perlaksanaan aktiviti dan proses. Baik di dalam entiti perniagaan, agensi kerajaan, jabatan serta unit di mana anda bekerja, isu merupakan sesuatu yang cuba dielakkan oleh setiap individu yang terlibat bersama ekologi setiap proses. Namun, […]
Close